Ústav pro českou literaturu AV ČR Institute of Czech literature of the CAS
Obsah vašeho košíku

Nemáte žádné položky v košíku

Slovník literárních děl. Svazek 1. České drama 1895–1989

Projekt představuje první část dlouhodobého výzkumného záměru, jehož cílem je vypracovat komplexní slovník soustřeďující základní informace o klíčových dílech, která ve dvacátém století podstatným způsobem zasáhla do literárního vývoje a spoluutvářela obraz české literatury. Úkolem Slovníku přitom bude novým průzkumem historického materiálu tento obraz nikoli petrifikovat, ale prověřit: narušit dosavadní stereotypy vnímání a z pohledu současné badatelské generace nově spoluformovat paměť literární i národní. Předkládáme projekt práce tzv. dílocentrické, jejímž úkolem je zaplnit mezeru v českém lexikografickém výzkumu. Chceme přinést odborné i laické veřejnosti publikaci, která formou cca 200–250 slovníkových hesel podá ucelenou zprávu o zhruba sto letech vývojových proměn českého dramatu. Třebaže vnější forma této zprávy bude slovníková a bude jednotlivá díla řadit chronologicky (podle data prvního vstupu do veřejné komunikace), bude vycházet jak z popisu a analýzy děl samotných, tak také z průzkumu kontextu, v němž díla vznikala. Zamýšlená publikace představí vybraná dramata z hlediska jejich vnitřního tvarového uspořádaní, jednoty jejich významu, kontextu autorovy tvorby, dobových reálií, vybraných divadelních i rozhlasových a televizních realizací i z hlediska jejich kritických ohlasů. Jednotlivé divadelní hry přitom budou interpretovány jako svébytné texty, ale také jako součást proměn literárního a divadelního života. Jejich analýzou budeme chtít postihnout také proměny převládajících estetických norem.

Poskytovatel financí: ÚČL AV ČR (ústavní projekt)
Doba řešení: 1. 1. 2014 – 31. 12. 2021
Řešitel: Aleš Merenus
Řešitelský tým: Zuzana Augustová, Eva Formánková, Pavel Janoušek, Lenka Jungmannová, Tomáš Kubart, Klára Kudlová, Marek Lollok, Iva Mikulová, Karel Piorecký, Alena Šidáková Fialová, Jitka Šotkovská, Jiří Zizler
Hlavní výstup:

Slovník literárních děl 1. České drama 1895–1989

Oddělení: Oddělení literatury 20. století a literatury současné, Tým pro výzkum moderního českého divadla