Ústav pro českou literaturu AV ČR Institute of Czech literature of the CAS
Obsah vašeho košíku

Nemáte žádné položky v košíku

Kateřina Smyčková – Hostina na oplátku

5. 4. 2022 (17:00), online

Kateřina Smyčková bude 5. dubna 2022 v online přednášce nazvané Hostina na oplátku mluvit o příbězích tradovaných ve středověké a raně novověké literatuře, jejichž jádrem je vzájemné pozvání na hostinu, pomocí níž se propojuje svět živých a mrtvých.

Anotace přednášky

Kateřina Smyčková: Hostina na oplátku
Přednáška se bude věnovat příběhům tradovaným (nejen) v bohemikální literatuře středověku a raného novověku. Jejich jádrem je vzájemné pozvání na hostinu, pomocí níž se propojuje svět živých a mrtvých: živý přítel zve mrtvého přítele na svou svatbu, opilec zve oběšence na hody. V centru naší pozornosti bude stát funkce těchto exempel, kramářských písní atp. a způsoby, pomocí nichž je v těchto textech propojován lidský svět se zásvětím.

 

 

Kateřina Smyčková: Hostina na oplátku

 

Přednáška z cyklu Staročeský dýchánek, který se v letním semestru opět zaměří především na aktuální výsledky bádání z literárněvědné historie i příbuzných oborů.