Ústav pro českou literaturu AV ČR Institute of Czech literature of the CAS
Obsah vašeho košíku

Nemáte žádné položky v košíku

Jan Pišna – Předmluvy v jazykově českých tiscích 2. poloviny 16. století

3. 5. 2022 (17:00), Horní sál Ústavu pro českou literaturu AV ČR

Jan Pišna (Strahovská knihovna) přiblíží ve své přednášce problematiku předmluv v jazykově českých tiscích 2. poloviny 16. století, jíž se věnoval i ve své disertační práci.

Anotace přednášky:

Dosavadní literárněhistorické práce sice s úvodními paratexty (dedikacemi a předmluvami) pracovaly, ale k hlubším ponorům do této problematiky docházelo jen výjimečně. Analýza jazykově českých tištěných dedikací a předmluv druhé poloviny 16. století si klade za cíl nejen popsat strukturu jednotlivých paratextů, ale především na základě excerpce socio-kulturních stop nastínit situaci v literárním životě této epochy

Přednáška je součástí cyklu Staročeský dýchánek, který se v letním semestru opět zaměří především na aktuální výsledky bádání z literárněvědné historie i příbuzných oborů.

 

Staročeský dýchánek Jan Pišna