ivermectin 12 mg kaufen vermicida 6mg ivermectin and pyrantel revectina ultrafarma ivermectin dose uses in hindi
Ústav pro českou literaturu AV ČR Institute of Czech literature of the CAS
Obsah vašeho košíku

Nemáte žádné položky v košíku

Jan Pišna – Předmluvy v jazykově českých tiscích 2. poloviny 16. století

3. 5. 2022 (17:00), Horní sál Ústavu pro českou literaturu AV ČR

Jan Pišna (Strahovská knihovna) přiblíží ve své přednášce problematiku předmluv v jazykově českých tiscích 2. poloviny 16. století, jíž se věnoval i ve své disertační práci.

Anotace přednášky:

Dosavadní literárněhistorické práce sice s úvodními paratexty (dedikacemi a předmluvami) pracovaly, ale k hlubším ponorům do této problematiky docházelo jen výjimečně. Analýza jazykově českých tištěných dedikací a předmluv druhé poloviny 16. století si klade za cíl nejen popsat strukturu jednotlivých paratextů, ale především na základě excerpce socio-kulturních stop nastínit situaci v literárním životě této epochy

Přednáška je součástí cyklu Staročeský dýchánek, který se v letním semestru opět zaměří především na aktuální výsledky bádání z literárněvědné historie i příbuzných oborů.

 

Staročeský dýchánek Jan Pišna