Ústav pro českou literaturu AV ČR Institute of Czech literature of the CAS
Obsah vašeho košíku

Nemáte žádné položky v košíku

Jiří M. Havlík – Po pěšinkách za Pešinou. K novodobé edici díla Prodromus Moravographiae Tomáše Pešiny z Čechorodu

7. 6. 2022 (17:00), Horní sál Ústavu pro českou literaturu AV ČR

V červnové přednášce cyklu Staročeský dýchánek vystoupí Jiří M. Havlík, který spolu s Ondřejem Koupilem připravil edici spisu Prodromus Moravographiae, to jest Předchůdce Moravopisu (1663) od Tomáše Pešiny z Čechorodu (1629–1680), přehledného souhrnu vlastivědných údajů a dějinných událostí vztahujících se k Moravě a jejímu okolí.

Přednáška z cyklu Staročeský dýchánek, který se v letním semestru opět zaměří především na aktuální výsledky bádání z literárněvědné historie i příbuzných oborů.

 

Anotace přednášky:

Jiří M. Havlík – Po pěšinkách za Pešinou. K novodobé edici díla Prodromus Moravographiae Tomáše Pešiny z Čechorodu

Česká odborná veřejnost občas zmiňuje manko novodobého kritického zpřístupnění díla Tomáše Pešiny z Čechorodu (1629–1680), jednoho z nejvýznamnějších dějepisců své doby. Při úvahách o vydání jeho díla se Ondřej Koupil a Jiří M. Havlík rozhodli představit nejprve Prodromus – Předchůdce, který autor chápal jako prototyp budoucích obsáhlých dějin Moravy. V této přednášce Jiří M. Havlík představí informace o Pešinovi samotném a promluví o edici Prodromu a zjištěních, která práce na ní přinesla.

 

Jiří M. Havlík – Po pěšinkách za Pešinou. K novodobé edici díla Prodromus Moravographiae Tomáše Pešiny z Čechorodu