Ústav pro českou literaturu AV ČR Institute of Czech literature of the CAS
Obsah vašeho košíku

Nemáte žádné položky v košíku

Daniel Soukup – Pro conversione Judaeorum. Jezuitská katechetická literatura pro misii mezi Židy

3. 10. 2023 (17:00), dolní sál Ústavu pro českou literaturu AV ČR

Tematicky pestrý zimní cyklus Staročeských dýchánků 2023/24 zahájí v úterý 3. října 2023 přednáška Daniela Soukupa (ÚČL AV ČR, FF UPOL) o jezuitské katechezi zacílené na židovské obyvatelstvo.

Anotace přednášky

Během raného novověku rozvíjeli jezuitští misionáři po celém světě efektivní síť a program, jehož cílem bylo obrátit na katolickou víru jak nekřesťanské národy, tak členy protestantských církví. Jak ukazují fascinující sbírky vatikánského muzea Anima Mundi, katolická a zejména jezuitská misie se stala na jedné straně nástrojem kolonizace, globalizace a kulturní apropriace, na straně druhé pozoruhodným příkladem akulturace, integrace a asimilačních praktik, které měly usnadnit začlenění nových křesťanů do katolické společnosti. Evangelizace se však neomezovala jen na vzdálené zámořské oblasti, ale byla zaměřena také na bezprostřední sousedy, kromě nekatolíků také na Židy. Ve své přednášce bych proto rád představil misijní strategie jezuitů vůči českým a moravským Židům a katechetickou literaturu vytvořenou v Praze jezuitou Franciscem Haselbauerem pro židovské konvertity a zájemce o křest.

 

Přednášku můžete navštívit osobně v dolním sále pražské budovy Ústavu pro českou literaturu AV ČR, záznam bude posléze možné zhlédnout na YouTube.

 

pozvánka – Daniel Soukup: ro conversione Judaeorum. Jezuitská katechetická literatura pro misii mezi Židy