Ústav pro českou literaturu AV ČR Institute of Czech literature of the CAS
Obsah vašeho košíku

Nemáte žádné položky v košíku

Ingrid Papp – Místo a role českých exulantů v uherské raně novověké literatuře

7. 3. 2023 (17:00), dolní sál Ústavu pro českou literaturu AV ČR

V březnové přednášce cyklu Staročeský dýchánek bude Ingrid Papp (MTA – Hungarian Academy of Sciences, Budapešť) hovořit o českých exulantech v uherské raně novověké literatuře.

Anotace přednášky:

Ingrid Papp – Místo a role českých exulantů v uherské raně novověké literatuře

V období raného novověku žili Maďaři, Němci a Slované přes měnící se národnostní poměry pospolu ve městech Dolních a Horních Uher. Čeští exulanti se po bitvě na Bílé hoře usadili v pohraničních oblastech a začlenili se do zdejší komunity, což v největší míře ovlivnilo kulturu, náplň vzdělávání a vědomí vlastní identity jazykově příbuzného slovenského obyvatelstva v Uhrách. Pohřební kázání psaná biblickou češtinou vycházela tiskem teprve od období třicetileté války, kdy jejich duchovní a literární horizont již není jen horizontem místního obyvatelstva, ale jedná se o jev spojený s kulturou, literární reprezentací, církevními a náboženskými zvyky českých a moravských exulantů. Co je v této literární kultuře původním, autochtonním prvkem a co importovaným, přejatým vlivem, není často schopen jednoznačně rozlišit ani nejdetailnější výzkum. Můžeme s jistotou hovořit o silném vlivu napříč jednotlivými kulturami a v důsledku splynutí těchto tradic různého původu i o jejich sjednocení.

Přednášku můžete navštívit v úterý 7. března 2023 od 17 h osobně v dolním sále Ústavu pro českou literaturu AV ČR (Na Florenci 1420/3, Praha 1), záznam bude posléze k dispozici na YouTube.

 

Staročeský dýchánek – Ingrid Papp