Ústav pro českou literaturu AV ČR Institute of Czech literature of the CAS
Obsah vašeho košíku

Nemáte žádné položky v košíku

Jiří Koten – Diachronní poetika vypravěčského komentáře

2. 5. 2023 (17:00), Horní sál Ústavu pro českou literaturu AV ČR

Další setkání v rámci cyklu Staročeských dýchánků nabídne diskusi nad knihou Poetika narativního komentáře Jiřího Kotena z katedry bohemistiky Pedagogické fakulty Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem.

více o knize Poetika narativního komentáře

Anotace přednášky

Jiří Koten – Diachronní poetika vypravěčského komentáře

Přednáška představí diachronní poetiku textových typů jako možnost, která se nabízí pro analýzu vnitřní výstavby (mj. staročeských) textů. Hlavní pozornost bude věnována konfiguracím vyprávění a „komentáře“ (dianoia, exégésis), který ve starší literatuře nezřídka plnil žánrotvornou funkci (vyprávění proměňoval např. v naukový žánr). Podobné dopady měla také eliminace komentářových typů, jež pomáhala konstituovat např. žánry alegorické či dobrodružné.

 

 

Zimní cyklus Staročeských dýchánků bude především mezioborový a pokryje široké spektrum témat od naratologie přes paleobohemistiku a ikonografii až po dějiny knihtisku.

Přednášky můžete navštívit osobně v horním sále pražské budovy Ústavu pro českou literaturu AV ČR (pokud epidemická situace dovolí), za nepříznivé situace se můžete zúčastnit videokonference. Videokonference i živé přednášky lze sledovat na YouTube.