Ústav pro českou literaturu AV ČR Institute of Czech literature of the CAS
Obsah vašeho košíku

Nemáte žádné položky v košíku

Marie Hanzelková a Pavel Kosek – České kramářské písně z interdisciplinárního pohledu

2. 4. 2024 (17:00), dolní sál Ústavu pro českou literaturu AV ČR, Na Florenci 3, Praha 1

Dubnovými přednášejícími cyklu Staročeský dýchánek budou Marie Hanzelková a Pavel Kosek (Ústav českého jazyka, Filosofická fakulta Masarykovy univerzity), kteří pohovoří o českých kramářských písních z interdisciplinárního pohledu.

Přednášku můžete vyslechnout v dolním sále pražské budovy Ústavu pro českou literaturu AV ČR (Na Florenci 3, Praha 1), záznam bude posléze k dispozici na YouTube kanálu ÚČL.

Anotace přednášky:

V přednášce se zaměříme na prezentaci výsledků pětiletého projektu NAKI II Kramářské písně v brněnských historických fondech. Na úvod vymezíme fenomén kramářské písně, a to na základě materiálních charakteristik. Poté naznačíme zahraniční paralely. Dále budeme formou případových studií analyzovat dva aspekty zkoumaného fenoménu: 1. jazyk kramářských písní ze sběrů EÚ AV ČR, v. v. i., 2. prezentaci konkrétního poutního místa. Závěrem vytyčíme možné směry dalšího výzkumu.

 

pozvánka na přednášku Marie Hanzelkové a Pavla Koska České kramářské písně z interdisciplinárního pohledu