Jak psát transkulturní literární dějiny?

Václav Petrbok (ed.), Václav Smyčka (ed.), Matouš Turek (ed.), Ladislav Futtera (ed.)

Sborník Jak psát transkulturní literární dějiny? obsahuje vybrané příspěvky z mezinárodní konference uspořádané 15.–16. 11. 2018 Germanobohemistickým týmem Ústavu pro českou literaturu AV ČR, v.v.i. Konference se zaměřila na teoretickou a metodologickou problematiku psaní dějin vícero literárních kultur v různých jazycích, jež koexistovaly na území českých zemí. Součástí sborníku jsou příspěvky týkající se jak středověké slovesné produkce či exponovaného „dlouhého“ devatenáctého století až k první polovině století dvacátého, tak celé řady problémových okruhů (překlad, kulturní transfer, periodizace, vícejazyčnost, kánon, regionalismus, konfesionalismus) i teoretických a metodologických přístupů (postkoloniální studia, transkulturní teorie, nový historismus). Vedle odborného záměru usiluje rovněž tento sborník stimulovat další debaty o podobě budoucí literárněhistorické syntézy literatur(y) českých zemí napříč obory – bohemistikou, germanistikou i dalšími filologiemi a taktéž kulturálními studii či sociální a politickou historií.

Specifikace
Editoři Václav Petrbok,
Václav Smyčka,
Matouš Turek,
Ladislav Futtera
Název Jak psát transkulturní literární dějiny?
Vydavatel Ústav pro českou literaturu AV ČR
Spoluvydavatel Nakladatelství Akropolis
Rok vydání 2019
Počet stránek 288
Formát 14 x 20,5 cm
ISBN 978-80-7470-268-6