Stýkání, nebo potýkání?

Václav  Petrbok

Dějiny česko-německo-rakouských slovesných vztahů na sebe poutaly odjakživa značnou pozornost. A právem.

Geografická blízkost obou jazyků těchto tří kultur přispívala k neobyčejně plodné výměně ve všech oblastech kulturního a společenského života, tedy i v literatuře, resp. šířeji pojaté slovesnosti. Ovšem ne vždy bez sporů a konfliktů. Kniha Václava Petrboka se po úvodní přehledové komparaci pokouší demonstrovat na čtyřech sondách některé kontakty a souvislosti mezi českou, německou a německorakouskou slovesností v období datovaném zhruba mezi bitvou na Bílé hoře a napoleonskými válkami. Předložené sondy usilují o analýzu několika reprezentativních literárních typů a také jiného, primárně neslovesného projevu duchovní kultury, kterým je institucionalizovaná univerzitní výuka češtiny. Pro časovou názornost byla zvolena dvě témata čerpající primárně z materiálu do roku 1750, další dvě se týkají období následujícího; jejich časová prostupnost je nicméně pochopitelná, přirozená a autorem koneckonců zamýšlená.

Specifikace
Autoři Václav Petrbok
Název Stýkání, nebo potýkání?
Podtitul Z dějin česko-německo-rakouských literárních vztahů od Bílé hory do napoleonských válek
Vydavatel Triáda
Rok vydání 2012
Počet stránek 264
Formát 14,4 × 19 cm
ISBN 978-80-87256-57-2