Arnošt Kraus (1859-1943). Wissenschaftler und Kulturpolitiker

Helena Březinová (ed.), Steffen Höhne (ed.), Václav Petrbok (ed.)

Literární vědec, kulturní mediátor a publicista Arnošt Vilém (Ernst Wilhelm) Kraus (1859–1943) se různými způsoby zabýval sociálními a společenskými vztahy v českých zemích, které byly formovány interkulturním složením jejich obyvatel.

Jako germanista a skandinavista vycházel nejen z česko-německé komparace, ale také rozšířil svůj pohled o skandinávskou perspektivu, kterou umožnilo i jeho akademické vzdělání. Vedle svých vědeckých a pedagogických aktivit viděl Kraus těžiště svého působení také v osvětové a kulturněpolitické práci. V publikaci, shrnující příspěvky z mezinárodní konference konané v Praze v říjnu 2017 a edičně připravené Helenou Březinovou, Steffenem Höhnem a Václavem Petrbokem,  jsou profesní zájmy a novinářské aktivity Krause poprvé představeny v širších historických souvislostech a doplněny články o jeho biografii i aktivitách kulturní mediace s bibliografií.

Specifikace
Editoři Helena Březinová,
Steffen Höhne,
Václav Petrbok
Název Arnošt Kraus (1859-1943). Wissenschaftler und Kulturpolitiker
Vydavatel Böhlau Verlag
Rok vydání 2021
Počet stránek 321
ISBN ISBN: 978-3-412-52144-8