Ústav pro českou literaturu AV ČR Institute of Czech literature of the CAS
Obsah vašeho košíku

Nemáte žádné položky v košíku

Transkulturní synopse literatur českých zemí dlouhého 19. století

Projekt si klade za cíl vytvořit synoptický přehled vývoje literatur českých zemí „dlouhého 19. století“ v jejich interakci, konfliktních vztazích i vzájemném prolínání. Inspirován kulturněvědnými přístupy Bedřicha Loewensteina a Andrease Reckwitze, chce představit literaturu jako nástroj emancipace i krize („měšťanského“) subjektu jako univerzálního projektu ve specifických lokálních podmínkách českých zemí. Při zohlednění její vícejazyčnosti i regionálních a konfesionálních specifik sleduje, jak se „literatura“ (vydělená z „písemnictví“) stává prostorem k sebeutváření a realizace moderního subjektu založeného na (estetické) autonomii, národnosti, dějinách a jazyce. Národní definování literatury, k němuž docházelo ve sledovaném období, přitom chápe jako reakci na vzrůstající autonomizaci (a současnou disciplinaci) subjektu. Zvláštní pozornost věnuje i divadelní kultuře a estetizujícímu zájmu o „lidovou“ slovesnost, různým protikladům a ambivalencím uvnitř těchto tendencí. Důraz na historickou dynamiku by však neměl vést k redukci literatury na „ideje“, její „fungování“ postřehuje projekt jen tehdy, kdy ji nahlíží v bohatosti jejích tvarů. Zamýšlená synopse má proto spojovat chronologický přístup s důrazem na konkrétní „uzlové body“, na významové dění uvnitř textů, v němž ke zmíněným procesům dochází.

Poskytovatel financí: ÚČL AV ČR (ústavní projekt)
Doba řešení: 1. 1. 2020 – 31. 12. 2024
Řešitel: Václav Petrbok, Václav Smyčka
Řešitelský tým: Jan Budňák, Ladislav Futtera, Matouš Turek
Oddělení: Germanobohemistický tým, Oddělení literatury 19. století