Arnošt Vilém Kraus (1859–1943) a počátky české germanobohemistiky

Václav Petrbok (ed.)

Arnošt Vilém Kraus (1859–1943), první literárněvědný germanista na pražské české univerzitě, se již od počátku své odborné kariéry zabýval česko-německými literárními a kulturními vztahy.

Svazek obsahující výbor z jeho syntetických prací, studií a recenzí i úvodní studii o Krausově životě a díle usiluje jednak o literárněhistoriografickou analýzu a recepci jeho odborného působení, jednak chce upozornit na širší kontext dobového uvažování o česko-německé kulturní výměně, včetně aspektů kulturněpolitických. Každá studie je opatřena komentářem, který ji náležitým způsobem vykládá a kontextualizuje, a rozsáhlými vysvětlivkami.

Specifikace
Editoři Václav Petrbok
Název Arnošt Vilém Kraus (1859–1943) a počátky české germanobohemistiky
Vydavatel Academia
Rok vydání 2016
Počet stránek 548
Formát 15 × 21 cm
ISBN 978-80-200-2521-0