Das Gedächtnis der Vertreibung

Václav Smyčka

Kniha si klade otázku, jak se proměnilo vzpomínání na odsun (vyhnání) v české a německé literatuře a kultuře na počátku 21. století.

Kniha si klade otázku, jak se proměnilo vzpomínání na odsun (vyhnání) v české a německé literatuře a kultuře na počátku 21. století. Zkoumá proto, jak je odsun (vyhnání) v českých a německých kulturách vzpomínání literárně a umělecky zpracován, vykládán a jako téma petrifikován. Analyzuje konkrétní strategie vzpomínání užité v literárních textech, filmu, fotografii či na Youtube a ve Wikipedii. Všímá si též „dialogičnosti vzpomínání“, tedy otázky jak jsou jednotlivé literární pohledy na odsun překládány do jiných jazyků a kulturních kontextů a reflektují i odlišná témata společných dějin. Ústředním tématem práce je pak vztah vzpomínky a zapomnění, které se vzájemně podmiňují a prostupují na všech úrovních kultury od vnitrotextových vypravěčských strategií až po politiku vzpomínání. Právě teprve jistá míra zapomnění na každé z těchto úrovní  – tolik hlavní teze práce – umožňuje vzpomínku.

Specifikace
Autoři Václav Smyčka
Název Das Gedächtnis der Vertreibung
Podtitul Interkulturelle Perspektiven auf deutsche und tschechische Gegenwartsliteratur und Erinnerungskulturen
Vydavatel Transcript Verlag (Bielefeld)
Rok vydání 2019
Počet stránek 258
ISBN 978-3-8376-4386-2