Ústav pro českou literaturu AV ČR Institute of Czech literature of the CAS
Obsah vašeho košíku

Nemáte žádné položky v košíku

Český strukturalismus mezi poetikou a politikou

Strukturalismus je specifická vědecká metodologie, která se v českém prostředí prosadila především díky činnosti Pražského lingvistického kroužku (tzv. Pražské školy) zejména v lingvistice, literární vědě a estetice.

Pražský lingvistický kroužek a český strukturalismus oslaví brzy již sto let své existence. V této souvislosti je možné si položit několik otázek: Jaká byla/je role českého strukturalismu v kontextu domácí i zahraniční lingvistiky a literární vědy (poetiky) ve 20. a 21. století? Jaké jsou výsledky české strukturální lingvistiky a literární vědy? Co je z hlediska současné literární vědy a lingvistiky již passé? A naopak: Co je stále podnětné?

Odpovědět na tyto otázky je cílem tohoto projektu.

Hlavním záměrem projektu je vytvořit systematickou (anglicky psanou) monografii o vzniku a vývoji české strukturální poetiky od dvacátých let 20. století do současnosti. Vznik, vývoj a proměny české strukturální literární vědy budou zkoumány jak ve spojitosti se strukturální lingvistikou a estetikou, tak v širším historickém a politickém kontextu.

V rámci projektu bude mapován vývoj a proměny české strukturální poetiky, spory o český strukturalismus i souvislosti se strukturalismem rozvíjeným v zahraničí. Součástí projektu ovšem není jen výzkum dějin, ale také průzkum aktuálního stavu české strukturální literární vědy. Záměrem je kriticky reflektovat a revidovat některé původní teoretické a metodologické názory, vize a problémy českých strukturalistů, a konfrontovat je s jejich aktuální podobou v současné české a zahraniční literární vědě a lingvistice.

Poskytovatel financí: Grantová agentura ČR
Kód: GA23-07318S
Doba řešení: 1. 1. 2023 – 31. 12. 2025
Řešitel: Ondřej Sládek
Řešitelský tým: Marie Havránková, Bohumil Fořt, Richard Müller
Další řešitelé: Třináct dalších kolegyň a kolegů z výzkumných ústavů AV ČR a vysokých škol, a to jak domácích, tak zahraničních.
Hlavní výstup:

Kolektivní monografie

Oddělení: Oddělení teorie