Časoprostor lyriky

Marie Kubínová

Kniha Marie Kubínové Časoprostor lyriky se nad novodobou českou poezií věnuje otázce, jak lyrická báseň vytyčuje trasy, po nichž se má ubírat čtenářova představivost, a jak konkrétně je v básnických textech vytvářeno jejich časové a prostorové zakotvení. Toto přemýšlení se inspiruje pracemi Miroslava Červenky, Gastona Bachelarda, ale ve výkladu se potkávají též poznatky různých jiných disciplín: stylistiky, sémiotiky, tematologie, fenomenologie či kognitivní vědy.

Marie Kubínová (*1943) je českou literární teoretičkou a editorkou. Její profesní dráha je úzce spjata s Akademií věd: v letech 1975–1990 pracovala v Ústavu teorie a dějin umění, od roku 1990 do svého odchodu do důchodu v roce 2018 působila v Ústavu pro českou literaturu. Dlouhodobě se zabývá otázkami literární sémiotiky a komunikace a novodobou českou lyrickou poezií. Součástí této publikace je i bibliografický soupis všech jejích vydaných prací.

Specifikace
Autoři Marie Kubínová
Název Časoprostor lyriky
Vydavatel Ústav pro českou literaturu AV ČR
Rok vydání 2020
Počet stránek 116
Formát 14 × 20,5 cm
ISBN 978-80-7658-014-5