Ústav pro českou literaturu AV ČR Institute of Czech literature of the CAS
Obsah vašeho košíku

Nemáte žádné položky v košíku

Proměny narativních způsobů v české próze I

Projekt představuje první fázi záměru vytvořit metodologickou základnu pro systematický diachronní výzkum poetiky prózy. Navržená metoda využívá aktuálních poznatků světové naratologie a propojuje je s českým modelem historické poetiky. Její inovativnost spočívá v analýze souboru parametrů vyprávění v diachronní perspektivě a vyhodnocení jejich vývojové platnosti. Cílem je načrtnout trajektorii vývoje české narativní prózy od třicátých do osmdesátých let 19. století. Vymezení období vychází z předpokladu, že v něm v důsledku soupeření reprezentačních funkcí narativu dochází k výraznému pohybu mezi explicitní reprezentací a potlačením narativní zprostředkovanosti. Diachronní uplatnění narativní systematiky je zaplněním přetrvávající mezery ve světové naratologii, a současně umožňuje dodat komplementární obraz uměleckého vývoje k aktuálním českým literárněhistorickým výzkumům.

Poskytovatel financí: Grantová agentura ČR
Kód: GA18-04420S
Doba řešení: 1. 1. 2018 – 31. 12. 2021
Řešitel: Alice Jedličková
Řešitelský tým: Stanislava Fedrová, Zdeněk Hrbata, Michal Charypar, Kateřina Piorecká, Pavel Šidák
Odkazy:

Informace o projektu v databázi CEP

Hlavní výstup:

Narativní způsoby v české próze 19. století (monografie)

Oddělení: Oddělení teorie