Přednášky o epice

Jan Mukařovský, Ondřej Sládek (ed.)

Kniha přináší tři univerzitní přednášky, jež Jan Mukařovský ve třicátých letech věnoval epice v literatuře.

První dvě, „Epika, její podstata a druhy“ a „Román a novela“, na sebe v univerzitní výuce na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy ve školním roce 1932–1933 navazovaly: Mukařovský se v nich zabývá podstatou a charakteristickými znaky epiky a později také jazykovými, vypravěčskými a kompozičními prostředky typickými pro epické žánry. Těžiště třetí přednášky „Podstata epiky“ leží v pozorování toho, jak se v epice odvíjí zápletka a jak je epický text komponován. Přítomná edice vychází z rukopisných materiálů z Mukařovského pozůstalosti, první dvě přednášky jsou publikovány vůbec poprvé. Vydání doprovází bibliografie a průvodní studie Ondřeje Sládka.

Jan Mukařovský (1891–1975), estetik, literární teoretik a historik, přední představitel a zakladatelská osobnost českého literárněvědného strukturalismu. Ve třicátých letech 20. století, kdy vznikaly zde vydávané přednášky, působil v Pražském lingvistickém kroužku a vyučoval na Filozofické fakultě univerzity Karlovy a Filozofické fakultě Komenského univerzity v Bratislavě.

Specifikace
Autoři Jan Mukařovský
Editoři Ondřej Sládek
Název Přednášky o epice
Vydavatel Ústav pro českou literaturu AV ČR
Rok vydání 2021
Počet stránek 250
Formát 14,0 × 20,5 cm
ISBN 978-80-7658-040-4