Ústav pro českou literaturu AV ČR Institute of Czech literature of the CAS
Obsah vašeho košíku

Nemáte žádné položky v košíku

Dějiny a současnost českého literárněvědného strukturalismu

Záměrem projektu, který navazuje na dosavadní výzkumné úkoly oddělení teorie týkající se teorie a historie českého strukturalismu, je vytvořit vůbec první komplexní kompendium mapující vznik, vývoj a proměny strukturalismu uplatňovaného v české literární vědě v období od dvacátých let 20. století do současnosti.

V centru pozornosti jsou jednak vědecké koncepce (lingvistické, estetické, poetické atd.) rozvíjené v Pražském lingvistickém kroužku a dějiny Kroužku jako takového, ale kromě toho jsou to studie a přístupy všech těch českých badatelů, kteří ve svém díle uplatňovali nebo se vyrovnávali se strukturální metodologií, avšak s Kroužkem byli spojeni jen volně nebo vůbec (např. M. Červenka, M. Jankovič, K. Chvatík, M. Grygar, O. Sus, J. Vachek atd.). Vývoj českého strukturalismu do značné míry kopíruje vývoj české literární vědy.

Cílem projektu je v diachronní perspektivě v celku postihnout jednu výraznou kapitolu z dějin českého (a do jisté míry i česko-slovenského) myšlení o literatuře. Tuto diachronní perspektivu budou doplňovat případové studie, které budou mít podobu synchronních sond zaměřených na 1. vybraná témata a problémy (např. strukturalismus a psychologie, strukturalismus a avantgarda, strukturalismus a marxismus aj.) a na 2. teoretické a filozofické problémy (např. diskuse o povaze struktury, strukturální filozofie, strukturální teorie).

Poskytovatel financí: ÚČL (ústavní projekt)
Doba řešení: 1. 2. 2020 – 31. 12. 2024
Řešitel: Ondřej Sládek
Řešitelský tým: Bohumil Fořt
Hlavní výstup:

Kompendium.

Oddělení: Oddělení teorie