Vyvolávání točitých vět

Alice  Jedličková (ed.), Stanislava Fedrová (ed.)

Studie v tomto svazku spojil záměr vyjádřit vděk fascinující spisovatelce a uznání originální literární teoretičce.

Někteří z přispěvatelů se proto rozhodli rozvinout intenzivní čtenářskou zkušenost v interpretaci autorčiných románů; jejich stati jsou sdruženy hlavně v oddílu „Text románu, text města“; jiní se zaměřili na její tvorbu esejistickou (oddíl „Chvála rozpravy“). Další se obrátili k dílu spisovatelek a spisovatelů určitým způsobem spřízněných, ať už románovou tematikou, intertextovostí nebo uvažováním o řeči a literárním tvaru: najdeme tu například rozbory díla Jiřího Kratochvila, Věry Linhartové či Karla Miloty, ale také studie věnované časovosti a vizualitě literární tvorby autorů světových jmen. Specifické místo tu mají přehledové analýzy reflektující literární psaní z hlediska genderového a technologického. Významný podíl pak logicky připadá pracím, jež rozebírají vliv teorie románu rozpracované Danielou Hodrovou a nahlížejí do historie i současnosti disciplín jí blízkých (tematologie, genologie).

Specifikace
Editoři Alice Jedličková,
Stanislava Fedrová
Název Vyvolávání točitých vět
Vydavatel Ústav pro českou literaturu AV ČR, v. v. i.
Rok vydání 2016
Počet stránek 314
Formát 39 × 29 cm
Edice Mimo ediční řady
ISBN 978-80-88069-26-3