Ústav pro českou literaturu AV ČR Institute of Czech literature of the CAS
Obsah vašeho košíku

Nemáte žádné položky v košíku

Poetika deskripce: průzkum reprezentačního potenciálu v intermediální perspektivě

Záměrem je soustavné interdisciplinárně založené pojednání deskripce a forem deskriptivity v literatuře a jiných uměleckých reprezentacích. Literární deskripce bude zkoumána jako průsečík historicky příznačných modelů reprezentace skutečnosti (tj. parametr historické poetiky prózy), průmět dobové architextury (tj. souboru tvůrčích principů, jež se manifestují v artefaktech a postupech různých umění) a také jako aspekt dobové epistémé. Výklad poetologický se soustředí na teoretizaci literárního popisu za současné revize jeho tradičních klasifikací v české poetice a stylistice, na vymezení vztahu deskripce a narace a typologizaci projevů deskriptivity. Přístup intermediální se zaměří na přenos deskriptivních schémat mezi různými uměními. Výklad z pozic kognitivních ukáže, nakolik je recepce literárního popisu ovlivněna čtenářskými kompetencemi, znalostí jiných forem umělecké reprezentace a modely pozorování. Analýzy budou sledovat fungování popisu jako prostředku evokace předmětné skutečnosti, složky epické výstavby díla a nosiče kulturních modelů.

Poskytovatel financí: Grantová agentura ČR
Kód: GAP406/12/1711
Doba řešení: 1. 1. 2012 – 31. 12. 2016
Řešitel: Alice Jedličková
Řešitelský tým: Stanislava Fedrová
Odkazy:

Informace o projektu v databázi CEP

Hlavní výstup:

Viditelné popisy (monografie)

O popisu (soubor studií)

Oddělení: Oddělení teorie