Ústav pro českou literaturu AV ČR Institute of Czech literature of the CAS
Obsah vašeho košíku

Nemáte žádné položky v košíku

Slovník literárněvědného strukturalismu

Cílový uživatel: studenti SŠ a VŠ, odborná veřejnost. Slovník chce postihnout strukturalismus ve všech jeho podstatných dimenzích, a to jak z hlediska teoretického a metodologického, tak historického. Jádrem slovníku jsou výkladová hesla klíčových literárněvědných (strukturalistických) termínů a konceptů. Vzhledem k tomu, že strukturalismus představoval od dvacátých let 20. století jeden z nejvlivnějších teoretických a metodologických přístupů v humanitních vědách, je zcela pochopitelné, že slovník musí obsahovat i termíny a koncepty z řady dalších oborů (např. lingvistiky, antropologie, sémiotiky aj.). Historie je tu klíčem k nastínění jednotlivých termínů, autory hesel však v žádném případě nesvazuje. V reprezentativní podobě jsou také zastoupeny i nejnovější přístupy.

Poskytovatel financí: Grantová agentura ČR
Kód: GA13-29985S
Doba řešení: 1. 1. 2012 – 31. 12. 2016
Řešitel: Ondřej Sládek
Řešitelský tým: Bohumil Fořt, Zdeněk Hrbata, Jan Matonoha, Richard Müller
Odkazy:

Informace o projektu v databázi CEP

Hlavní výstup:

Slovník literárněvědného strukturalismu

Oddělení: Oddělení teorie