Ústav pro českou literaturu AV ČR Institute of Czech literature of the CAS
Obsah vašeho košíku

Nemáte žádné položky v košíku

(Un)Vereintes Europa? Grenzen und Grenzüberschreitungen in der deutschen und österreichischen Literatur nach 2000

22. 11. 2023 (15:30) - 25. 11. 2023, dolní sál Ústavu pro českou literaturu AV ČR

Ústav pro českou literaturu Akademie věd ČR a Katedra germanistiky, Filozofická fakulta Univerzity J. E. Purkyně v Ústí nad Labem ve spolupráci s Rakouským kulturním fórem v Praze srdečně zvou na mezinárodní konferenci „(Un)Vereintes Europa? Grenzen und Grenzüberschreitungen in der deutschen und österreichischen Literatur nach 2000“ / (Ne)sjednocená Evropa? Hranice a jejich překračování v německé a rakouské literatuře po roce 2000.

 

 

Témata jako (de)konstrukce vnějších hranic Evropy a (ne)existence hranic uvnitř EU, otázka styčných či rozdělujících bodů nejen s ohledem na zaniklou či stále přítomnou hranici mezi východní a západní Evropou více než 30 let po pádu železné opony, ale také s ohledem na eurocentrický pohled na „Východ“ a „Jih“, který se zřetelně odráží mimo jiné v nedostatečné pomoci Evropské unie během uprchlické krize – to vše jsou témata, která jsou dnes aktuálnější než kdykoli předtím, v neposlední řadě v souvislosti s válkou na Ukrajině, která probíhá na bezprostřední hranici EU. Odpovídající diskuse o těchto tématech v české společnosti, a to jak v široké veřejnosti, tak v literatuře, dramatu a divadle, ovšem dosud neproběhla. Z tohoto důvodu si tato konference klade za cíl zaměřit se na téma hranice a jejího překračování jako literárního tématu, motivu, narativní strategie či dokonce divadelní a inscenační dramaturgie a podrobit je kritické reflexi na příkladu prozaických a dramatických děl po roce 2000.

Konference bude zahájena ve středu 22. 11. a ukončena bude v sobotu večer 25. 11. 2023 autorským čtením rakouské spisovatelky Kathrin Röggla.

 

 

loga pořadatelů konference (Un)vereintes Europa

 

Pořádají:

 

Konference se uskuteční v rámci projektu GA ČR 22-07846S s finanční podporou Strategie AV21.

 

loga GAČR, Strategie AV21

 

Odborné vedení:

 

Organizační tým:

 

Jednacím jazykem konference je němčina, diskuse bude možná i v češtině.

Publikace: Vybrané konferenční příspěvky, které projdou recenzním řízením, budou publikovány v germanistickém časopise Aussiger Beiträge 2024.

 

Fotogalerie