Badatelské zaměření

dějiny německojazyčného a českého divadla a dramatu, moderní německojazyčné a české drama a divadlo, překlad dramatického, prozaického a odborného textu

Studium

1998-2002 doktorské studium, Katedra divadelní vědy FF UK v Praze
1999 Institut für Theater-, Film- und Medienwissenschaft Universität Wien, stipendium pro mladé vědecké pracovníky rakouského Ministerstva pro vědu a spoje
1991-1993 Institut für Theater-, Film- und Medienwissenschaft Universität Wien, stipendium rakouského Ministerstva pro vědu a výzkum
1982-1986 1982 – 1986, Katedra divadelní a filmové vědy FF UK v Praze

Zaměstnání

od 2017 Ústavu pro českou literaturu AV ČR, Tým pro výzkum moderního českého divadla
od 2017 docentka na Katedře germanistiky a slavistiky Filozofické fakulty Západočeské univerzity v Plzni
2016-2017 docentka na Katedře teorie a kritiky DAMU Praha
2013-2016 odborná asistentka na Katedře teorie a kritiky DAMU Praha
2013-2014 pohostinská výuka, Institut für Slawistik Universität Wien
2013 habilitační stipendium Aktion Österreich-Tschechische Republik, Elfriede Jelinek Forschungszentrum, Institut für Germanistik, Universität Wien
2012 pohostinská výuka, Institut für Theater-, Film- und Medienwissenschaft Universität Wien
2007-2011 odborná asistentka na Katedře divadelní vědy FF UK v Praze
2003-2005 vědecká pracovnice na Katedře divadelní vědy FF UK v Praze
1998-2003 Kabinet pro studium českého divadla v Ústavu pro českou a světovou literaturu ČSAV
1986-1987 dramaturgická stáž ve Státním divadle v Brně a v HaDivadle v Brně, stipendium ČLF

Akademické funkce

2016 jmenování docentkou, habilitace v oboru Teorie a kritika AMU Praha
2002 Ph.D. na FF UK v Praze
1987 PhDr. na FF UK v Praze

Ocenění

2021 Nominace na Cenu Divadelních novin v kategorii Publikační počin v oblasti divadla za publikaci Zuzana Augustová za publikaci Experiment jako kritika nacismu, Academia a Akademie múzických umění 2020
2018 nominace na Cenu Divadelních novin v kategorii Publikační počin roku 2017 v oblasti divadla za knihu Augustová, Zuzana – Jiřík, Jan – Jobertová, Daniela (eds.). Horizonty evropského dramatu: Současný divadelní text mezi dramatickými a postdramatickými tendencemi
2017 Tvůrčí ocenění Obce překladatelů za rok 2016 za překlad románu Mars Fritze Zorna, Havran, 2016
2013 Překladatelská prémie 2013 Rakouského ministerstva školství, umění a kultury za literární překlady
2013 nominace na Cenu Divadelních novin za r. 2012/13 v kategorii Publikační počin v oblasti divadla za publikaci Arthur Schnitzler. Hry I a Hry II, Institut umění-Divadelní ústav, 2013 a 2014)

Výběrová bibliografie prací evidovaných v ASEP

Knihy

Augustová, Z. 2020. Experiment jako kritika nacismu. Poválečné rakouské experimentální drama. Academia – Nakladatelství Akademie múzických umění v Praze, Praha.

Merenus, A. et al. 2019. Text a divadlo. Academia, Praha.

Augustová, Z. 2018. Umění životu nebezpečné. Reflexe současného (nejen) německojazyčného divadla a literatury. Ústav pro českou literaturu – Transteatral, Praha.

Kapitoly v knihách

Augustová, Z. et al. 2022. Staatskunst oder Nestbeschmutzung? Politische Kunst im internationalen Vergleich. In: Janke, P. – Teutsch, S. (eds.), JELINEK[JAHR]BUCH. Elfriede Jelinek-Forschungszentrum 2020-2021. Wien, Praesens Verlag, 322-331.

Augustová, Z. 2022. Friederike Mayröcker - posedlost psaním. Život jako literatura. In: Mayröcker, F. (ed.), A zatřásla jsem miláčkem. Praha, Dybbuk, 148-153.

Augustová, Z. 2022. The German-language Critical Reception of Čapek’s W.U.R. In: Pecková Černá, M. – Zahirović, H. (eds.), The Days After. Ethical Dilemmas of Industrial and Post-industrial Societies in 20th and 21st Century Theatre through the Lens of Karel Čapek’s Plays RUR and The White Plague. Praha, Institut umění - Divadelní ústav.

Schenkermayr, C. (ed.) – Augustová, Z. – Belobratow, A. – Strigl, D. 2020. Traditionen und Transformationen: Gespräch mit Zuzana Augustová, Alexander W. Belobratow, Daniela Strigl, moderiert von Christian Schenkermayr: Sprachspiel – Satire – Subversion. Komik-Traditionen bei Elfriede Jelinek. In: Janke, P. – Schenkermayr, C. (eds.), Komik und Subversion - Ideologiekritische Strategien. Wien, Praesens Verlag, 179-188.

Augustová, Z. 2019. Experimentální dramatik Wolfram Höll. In: Höll, W. (ed.), My jsme tři. Praha, Studio Rote, 76-82.

Augustová, Z. 2019. Text a Mlčení. In: Bernhard, T. (ed.), Oběd u Wittgensteina. Praha, Národní divadlo, 36-47.

Augustová, Z. 2018. Veliký Mág. In: Merenus, A. (ed.), Theatralia: Moderní česká divadelní hra (1896-1989). Mezi textem a inscenací (slovník děl). Brno, Masarykova univerzita, 39-47.

Augustová, Z. 2017. Změna paradigmatu v německojazyčném divadle a dramatu. In: Augustová, Z. – Jiřík, J. – Jobertová, D. (eds.), Horizonty evropského dramatu: současný divadelní text mezi dramatickými a postdramatickými tendencemi. Praha, NAMU, 13-54.

Články

Augustová, Z. 2022. Vedlejší, respektive přídavný text dramatu (na příkladu Havlova Odcházení). Divadelní revue 33(3), 65-70.

Augustová, Z. 2021. Nová fáze recepce dramatického díla Thomase Bernharda?. Theatralia : revue současného myšlení o divadelní kultuře 24(2), 29-46. DOI: 10.5817/TY2021-2-4

Augustová, Z. 2018. H. C. Artmann. Souvislosti 29(2), 31-43.

Augustová, Z. 2017. Hamlet a Strach. Svět a divadlo 28(2), 12-22.

Augustová, Z. 2017. A pak přišla Mirna. Svět a divadlo 28(1), 110-116.

Ediční práce

Augustová, Z. – Jungmannová, L. – Merenus, A. (eds.) 2020. Expresionistické drama z českých zemí. Ústav pro českou literaturu – Academia, Praha.

Augustová, Z. – Jiřík, J. – Jobertová, D. (eds.) 2017. Horizonty evropského dramatu: Současný divadelní text mezi dramatickými a postdramatickými tendencemi. NAMU, Praha.

Další odborné aktivity

Členství v odborných organizacích: Mezinárodní tým Interuniversitärer Forschungsverbund Elfriede Jelinek der Universität Wien und der Musik und Kunst Privatuniversität der Stadt Wien Obec překladatelů Teatrologická společnost Sdružení českých divadelních kritiků a České středisko Mezinárodní asociace divadelních kritiků IATC/AICT Svaz germanistů České republiky Odborné aktivity: Spolupráce s ČRo š Vltava, s Rakouským kulturním fórem v Praze a Goethe Institutem v Praze Přednáška v rámci cyklu Teatrologické společnosti "Rakouská poválečná experimentální dramatika" Ediční a redakční činnost: Arthur Schnitzler. Hry II, Praha: Divadelní ústav, 2014. Arthur Schnitzler. Hry I, Praha: Divadelní ústav, 2013. Thomas Bernhard. Hry III, Praha: Divadelní ústav, 2010. Thomas Bernhard. Hry IV, Praha: Divadelní ústav, 2010.