Ústav pro českou literaturu AV ČR Institute of Czech literature of the CAS
Obsah vašeho košíku

Nemáte žádné položky v košíku

Spolupráce s CERMAT

Od podzimu 2013 spolupracuje Ústav pro českou literaturu AV ČR s Centrem pro zjišťování výsledků vzdělávání (CERMAT). Na základě smlouvy o vzájemné spolupráci ÚČL převzal roli oponenta finálního zadání literárněhistorického a literárněteoretického obsahu maturitní zkoušky z českého jazyka a literatury.

Pracovníci ÚČL dále podle svých možností podporují přípravu zadání maturitních i přijímacích zkoušek z českého jazyka a literatury formou konzultací a účastí v expertních týmech a komisích CERMAT.

Pracovníci ÚČL např. připomínkovali Katalog požadavků zkoušek společné části maturitní zkoušky (Český jazyk a literatura) nebo jednotlivé testové úlohy či jejich soubory.

Pracovníci ÚČL dále podle svých možností podporují přípravu zadání zkoušky z českého jazyka a literatury formou konzultací a účastí v expertních týmech a komisích CERMAT.

Až dosud se pracovníci ÚČL podíleli např. na revizi Katalogu požadavků zkoušek společné části maturitní zkoušky (Český jazyk a literatura). Ve funkci tzv. revizora či tzv. ředitelského experta připomínkovali v průběhu roku 2014 jednotlivé testové úlohy či celé jejich soubory (např. konkrétní zadání maturitní zkoušky).

Uvedené oponentní nebo konzultační role plní za ÚČL převážně členové Komise pro výuku literatury na středních školách. Komise byla zřízena v červnu 2013 s cílem reprezentovat ÚČL v systému přípravy a rozhodování o koncepci literární výuky a výchovy na středních školách a koordinovat aktivity ústavu v této oblasti. Komise mimo jiné koordinuje literární obsah Školy ČJL pro pedagogy. Její členové se vyslovují ke koncepčním otázkám literárního vzdělávání.

S případnými dotazy se obracejte na: kolar@ucl.cas.cz.