Ústav pro českou literaturu AV ČR Institute of Czech literature of the CAS
Obsah vašeho košíku

Nemáte žádné položky v košíku

Škola ČJL pro pedagogy

Od roku 2012 nabízí ÚČL pedagogům středních i základních škol třídenní postgraduální kurz nazvaný Škola českého jazyka a literatury pro pedagogy. Kurz je zaměřen na představení aktuálních poznatků z různých oblastí literárněvědné i jazykovědné bohemistiky a na seznámení s posledními trendy v českém jazyce a v české literatuře. Kurz je koncipován s ohledem na to, aby jeho obsah bylo možné využít ve středoškolské praxi. Koná se obvykle jednou ročně.

Škola ČjL pro pedagogy na stránkách Otevřené vědy

Organizátorem semináře je Středisko společných činností AV ČR, odborný obsah zajišťují Ústav pro českou literaturu a Ústav pro jazyk český AV ČR.

Kontaktní osoba (organizace, přihlašování):  Mgr. Zuzana Všetečková, SSČ AV ČR, e-mail: vseteckova@ssc.cas.cz

Kontaktní osoba v ÚČL (odborný obsah – česká literatura): PhDr. Robert Kolár, Ph.D., e-mail: kolar@ucl.cas.cz.

Škola ČjL pro pedagogy 2021 (foto: Jana Plavec, SSČ AV ČR)