Ústav pro českou literaturu AV ČR Institute of Czech literature of the CAS
Obsah vašeho košíku

Nemáte žádné položky v košíku

Vyhlášení přijímacích řízení do doktorských studijních programů (akademický rok 2024/2025)

Ústav pro českou literaturu AV ČR se na základě dohod o vzájemné spolupráci s některými bohemistickými pracovišti na vysokých školách podílí na uskutečňování několika doktorských studijních programů. Aktuálně jsou vyhlášena tato přijímací řízení:

DSP Teorie a dějiny novější české literatury (Ústav bohemistiky, FF JU v Českých Budějovicích – ÚČL AV ČR)

DSP Česká literatura (Ústav české literatury, FF MU v Brně – ÚČL AV ČR)

DSP Česká literatura (Katedra bohemistiky, FF UP v Olomouci – ÚČL AV ČR)

DSP Teorie a dějiny české literatury (Katedra české literatury a literární vědy, FF OU v Ostravě ­– ÚČL AV ČR)

Kontaktní osobou pro oblast doktorského studia v ÚČL AV ČR je doc. PhDr. Ondřej Sládek, Ph.D. (sladek@ucl.cas.cz).

více o postgraduálním studiu v ÚČL