Ústav pro českou literaturu AV ČR Institute of Czech literature of the CAS
Obsah vašeho košíku

Nemáte žádné položky v košíku

Představujeme naši stipendistku: Irene Elmerot

V průběhu roku 2024 do Ústavu pro českou literaturu AV ČR zavítá celkem šest zahraničních stipendistů a stipendistek díky podpoře Fellowshipu Josefa Dobrovského. Tou první je Irene Elmerot, doktorandka ze Stockholmské univerzity.

Irene Elmerot (foto Petr Makovička)
Irene Elmerot (foto Petr Makovička)

Během svého únorového pobytu v ÚČL bude Irene Elmerot pracovat na projektu s názvem „Presence or absence of climate change in Czech texts“, který zkoumá, jak byly a jsou klimatické změny a související environmentální dopady zmiňovány v různých českých textech, včetně beletrie. Tato myšlenka vychází z probíhajícího projektu, který zkoumá, jak české televizní zpravodajství v letech 2012–2022 referovalo o klimatických změnách a který chce badatelka během svého pobytu rozšířit.

V Praze bude Irene Elmerot připravovat diskurzní studii s využitím dostupné beletrie, poezie a publicistiky v Českém národním korpusu (včetně Korpusu současné poezie). Ve svém výzkumu kombinuje kvalitativní a kvantitativní metody – vytváří kvantitativní deskriptivní statistiky, grafy a porovnává různé žánry v množství zmínek.

Ve středu 14. února ve 14.00 hodin prosloví v dolním sále ÚČL přednášku nazvanou Language and Power in Czech News 1990–2018 and 2012–2022.