Ústav pro českou literaturu AV ČR Institute of Czech literature of the CAS
Obsah vašeho košíku

Nemáte žádné položky v košíku

Josef Jungmann: od jazyka k identitě

19. 9. 2023 (9:00) - 21. 9. 2023, Lužany, Praha (Národní muzeum)

‘Vymyslel’ Josef Jungmann český národ v jeho moderní podobě? A v čem byl v ‘sedlové době’ (Sattelzeit) mezi raným novověkem a modernou specifický, ať už šlo o českou minulost či přítomnost?

Ústav pro českou literaturu AV ČR se podílí na organizaci mezioborové a mezinárodní konference k 250. výročí tohoto filologa, překladatele a osobnosti české kultury 19. století, která se uskuteční 19. září v Lužanech a 20.–21. září 2023 v Národním muzeu.

 

webové stránky konference

 

Odkaz Josefa Jungmanna (1773–1847) se stal jednak veřejným místem české paměti, jednak předmětem opakujících se diskusí o národní identitě. Konference proto chce v mezioborové perspektivě nově zhodnotit a prohloubit poznání Jungmannovy osobnosti a díla a jeho role při „národní kultivaci kultury“ v souvislostech mezikulturních transferů v Evropě v epoše romantického nacionalismu a jejích dozvucích. Jungmanna jakožto klíčovou osobnost etnolingválního programu moderního českého národa představí jako dobový syntetický typ na prahu moderny jednak ve vztahu ke starší češtině a české minulosti, jednak k soudobým evropským kulturním a obecně intelektuálním proudům, v jejichž rámci svoji představu o české identitě utvářel. Pozornost věnuje i jeho zapojení do soudobých komunikačních sítí, v nichž se jeho dílo aktualizovalo a dále upevňovalo.

 

Konferenci pořádají Historický ústav, Slovanský ústav, Ústav pro českou literaturu, Ústav pro jazyk český AV ČR, Filozofická fakulta Univerzity Karlovy, Národní muzeum a Matice česká  s podporou Nadace Nadání Josefa, Marie a Zdeňky Hlávkových, Grantové agentury ČR (projekt 23-05437 Literární kritika v českých zemích v době formování národních kánonů) a obce Hudlice.