Ústav pro českou literaturu AV ČR Institute of Czech literature of the CAS
Obsah vašeho košíku

Nemáte žádné položky v košíku

Česká elektronická knihovna

Na těchto stránkách najdete plnotextovou databázi v rozsahu přibližně 1700 knih, která zahrnuje veškerou knižně vydanou českou poezii od sklonku 18. do počátku 20. století. Registrovaným uživatelům umožňuje databáze vyhledávání motivů, sestavování frekvenčních slovníků i další funkce. Všechny tituly jsou v databázi uloženy v diplomatické a edičně zpracované verzi, část je opatřena digitálním faksimile původních knih. Myšlenka plnotextové databáze českého písemnictví jakožto nové materiálové základny pro výzkum a studium české literatury za využití digitálních médií vznikla v Ústavu pro českou literaturu AV ČR v polovině devadesátých let. U jejího zrodu stáli Vladimír Macura a Pavel Janoušek, přípravu České elektronické knihovny (ČEK) vedla Blanka Svadbová. Oddělení ediční a textologické vyvíjí v současnosti nový publikační i redakční systém ČEK. – Jiný přístup k textům ČEK nabízí pokročilé digitální nástroje na tematickém webu Versologie.cz.