Ústav pro českou literaturu AV ČR Institute of Czech literature of the CAS
Obsah vašeho košíku

Nemáte žádné položky v košíku

Analýza motivických klastrů z oblasti aktuálních kulturně-společenských témat a jejich aplikace na materiál uměleckých textů 19. a počátku 20. století

Hlavním cílem projektu je analýza možností vytváření tematických klastrů na materiálu uměleckého textu novočeské literatury a jejich následná aplikace na konkrétní digitálně zpracované veršované texty obsažené v plnotextové databázi česky psané poezie 19. a počátku 20. století Česká elektronická knihovna.

Smyslem projektu je za využití softwarových nástrojů a nástrojů strojového učení materiál uměleckého textu roztřídit podle stanovených kulturně-společenských kategorií. Výstup výzkumu se následně promítne do prezentační aplikace, která bude zpřístupňovat takto zpracovaný materiál (více než 70 000 básní) pomocí definovaných modulů podle cílového uživatele (čtenářská veřejnost; student středoškolák a vysokoškolák, resp. pedagog; badatel; vydavatel). Proponovaná internetová aplikace má potenciál zásadním způsobem ovlivnit způsob vnímání, a tedy také výuky literatury, a stát se moderní didaktickou pomůckou.

Poskytovatel financí: Technologická agentura ČR (program Éta)
Kód: TL05000288
Doba řešení: 1. 4. 2021 – 31. 12. 2024
Řešitel: Jiří Flaišman
Řešitelský tým: Daniela Iwashita, Karel Klouda (ČVUT), Lucie Kořínková, Michal Kosák, Tereza Nováková, Michal Valenta (ČVUT), Eva Vrabcová
Odkazy:

 

Další řešitelé: České vysoké učení technické, katedra aplikované matematiky a katedra softwarového inženýrství
Hlavní výstup:

Internetová aplikace.

Oddělení: Oddělení ediční a textologické