Z dějin českého myšlení o literatuře 4 (1970–1989)

Michal  Přibáň (ed.)

Antologie Z dějin českého myšlení o literatuře je doprovodným projektem Dějin české literatury 1945–1990, které připravují pracovníci a spolupracovníci Ústavu pro českou literaturu AV ČR. Její čtyři svazky zahrnují významné, původně většnou časopisecky publikované články, studie, ale i texty různých veřejných vystoupení českých spisovatelů, kritiků a jiných účastníků poválečného literárního života.

Tento čtvrtý svazek zachycuje období mezi léty 1970 a 1989, tedy tzv. normalizační dvacetiletí. Editoři se pokusili připravit takový výběr textů, který by připomněl témata většiny podstatných diskusí, jež se odvíjely jak v oficiálním, tak v samizdatovém a exilovém komunikačním okruhu; žádnou z nich pochopitelně nebylo možno zaznamenat v naprosté úplnosti. Účelem publikace je dokumentace dobového literárního života, nikoli skandalizace kteréhokoli z jeho účastníků.

 

 

Specifikace
Editoři Michal Přibáň
Název Z dějin českého myšlení o literatuře 4 (1970–1989)
Podtitul Antologie k Dějinám české literatury 1945–1989
Vydavatel Ústav pro českou literaturu AV ČR, v. v. i.
Rok vydání 2005
Počet stránek 556
Formát 15,5 × 23,5 cm
ISBN 80-85778-48-3