Výpravy k já

Martin Hrdina (ed.), Kateřina Piorecká (ed.), Eva Bendová (ed.)

Kniha přináší příspěvky ze 41. ročníku plzeňského mezioborového sympozia, věnovaného manifestacím individualismu v průběhu „dlouhého“ 19. století.

Otázky spojené se sebereflexí, sebeprezentací či sebeuskutečněním rezonovaly různým způsobem ve světě mužů a žen z řad měšťanstva, dělnictva i aristokracie. Autoři studií věnují pozornost vyhraněným osobnostem a leckdy složitému hledání a vymezování jejich pozice ve společnosti – vůči ideologickým projektům, uměleckým konvencím apod.

Problematika individualismu je v publikaci obsahující obrazovou přílohu nahlížena z perspektivy historie, filozofie, literární historie, hudební vědy, teatrologie a dějin umění.

Specifikace
Editoři Martin Hrdina,
Kateřina Piorecká,
Eva Bendová
Název Výpravy k já
Podtitul Projevy individualismu v české kultuře 19. století
Vydavatel Academia
Rok vydání 2022
Počet stránek 344
Formát 14,5 × 20,5 cm
ISBN 978-80-200-3326-0