Trhliny světa

Roman  Kanda (ed.)

Bohumil Hrabal /1914–1997/ patří k našim nejčtenějším autorům, jeho umělecký význam přesáhl hranice národní kultury.

Přítomná kniha obsahuje patnáct studií badatelů různých generací. Studie představují soustředěné pohledy jak na Hrabalovo rozsáhlé a mnohotvárné dílo, tak i na kontext a osobnosti, které s dílem i jeho tvůrcem tak či onak souvisejí /na surrealismus, totální realismus, Egona Bondyho, Honzu Krejcarovou, Jiřího Koláře a další/. Jednotlivé studie-pohledy zhodnocují mnohost teoretických přístupů /fenomenologie, postmarxismu, poststrukturalismu, analýzy diskurzu a podobně/, ale i studium pramenů – detailně zkoumají například Hrabalovu techniku psaní či estetické aspekty Hrabalova umění překladu. Nedílnou součást publikace tvoří rovněž vzpomínkově laděné texty.

Specifikace
Editoři Roman Kanda
Název Trhliny světa
Podtitul Kniha studií o Bohumilu Hrabalovi
Vydavatel Ústav pro českou literaturu AV ČR
Rok vydání 2016
Počet stránek 224
Formát 14,5 × 20,5 cm
Edice Mimo ediční řady
ISBN 978-80-88069-18-8