Literární studie

Jan Blahoslav Čapek, Lukáš Holeček (ed.)

Publikace Literární studie je komentovaným výborem z díla českého literárního historika, komeniologa a publicisty Jana Blahoslava Čapka, zahrnuje jeho recenze, studie a stati z let 1924−1980, včetně těch publikovaných v zahraničí a v samizdatu.

Čapkovy studie přinášejí filozoficky podložené interpretace děl a osobností meziválečné české literatury a literární vědy (V. Dyk, K. Čapek, O. Březina, J. Hora, F. X. Šalda, J. Durych, T. G. Masaryk ad.).

Specifikace
Autoři Jan Blahoslav Čapek
Editoři Lukáš Holeček
Název Literární studie
Vydavatel Ústav pro českou literaturu AV ČR
Rok vydání 2021
Počet stránek 440
ISBN 978-80-7658-034-3