Listopadové proměny: Česká a slovenská literatura v kontextu roku 1989

Vladimír Barborík (ed.), Barbora Čiháková (ed.), Alena Šidáková Fialová (ed.)

Rok 1989 přinesl zásadní politickou změnu, která se vzápětí na mnoha úrovních vepsala do života československé společnosti. Co ale tento mezník znamenal v literatuře? Právě na to se pokouší odpovědět tato kniha, a to hned z dvojí, české a slovenské perspektivy.

Slovenští přispěvatelé se věnují transformacím spisovatelských organizací, postavení spisovatele po roce 1989 a spisovatelským rehabilitacím, proměnám poetik jednotlivých autorů a románům těsně porevolučním. České příspěvky se zaměřují na postupné pronikání zakázaných autorů do oficiálního prostoru a recepci jejich díla, nové vydavatelské strategie či proměny populární literatury. Část příspěvků mapuje rovněž proměny divadla a dramatu.

 

Autoři studií: Vladimír Barborík, René Bílik, Peter Darovec, Ján Gavura, Adéla Gjuričová, Lenka Jungmannová, Elena Knopová, Radka Kunderová, Petra Loučová, Radoslav Passia, Michal Přibáň, Stefan Segi, Alena Šidáková Fialová, Jaroslav Šrank

Specifikace
Editoři Vladimír Barborík,
Barbora Čiháková,
Alena Šidáková Fialová
Název Listopadové proměny: Česká a slovenská literatura v kontextu roku 1989
Vydavatel Ústav pro českou literaturu AV ČR
Spoluvydavatel Karolinum
Rok vydání 2021
Počet stránek 260
Formát 14 × 20,5 cm
ISBN 978-80-7658-019-0