Krátké věčného spasení upamatování

Kateřina  Bobková Valentová (ed.), Miloš  Sládek (ed.), Martin  Svatoš (ed.)

Jezuitský misionář Antonín Koniáš vystupuje v obecném povědomí české společnosti jako notoricky známý hubitel knih a pronásledovatel svobody vyznání a myšlení.

Ve snaze vyrovnat se s přetrvávajícím mýtem a poskytnout zájemcům, kteří dávají přednost poznání národní historie před mytologií, možnost poznat historického Koniáše, rozhodly se Ústav pro českou literaturu ve spolupráci s Filosofickým ústavem a Historickým ústavem AV vydat kolektivní monografii, která přibližuje politickou a náboženskou situaci Koniášovy doby, působení jezuitů i samotného Koniáše na misiích v Čechách a na Moravě, misionářovu literární tvorbu a jeho vztah ke knihám i podobu Antonína Koniáše v díle Josefa Váchala a ve filmu Karla Steklého Temno.

Specifikace
Editoři Kateřina Bobková Valentová,
Miloš Sládek,
Martin Svatoš
Název Krátké věčného spasení upamatování
Podtitul K životu a době jezuity Antonína Koniáše
Vydavatel Ústav pro českou literaturu AV ČR, v. v. i.
Rok vydání 2013
Počet stránek 193
Formát 14,8 × 19 cm
Edice Mimo ediční řady
ISBN 978-80-85778-91-5