Jan Mukařovský – Estetické přednášky II. Úvod do estetiky

Jan Mukařovský, Milan Jankovič (ed.), Marie  Havránková (ed.)

Druhý svazek Estetických přednášek Jana Mukařovského zahrnuje tři autorovy uměnovědné přednášky z třicátých let 20. století, které byly dosud otištěny pouze časopisecky.

První z nich, raná univerzitní přednáška „Úvod do estetiky“ (1931–1932), dokládá, jak bezpečně Mukařovský nalézal svou vlastní cestu od podnětů ruského formalismu ke strukturnímu pojetí uměleckého díla. V přednášce „K sémantice lyriky“ (1931–1932) je usoustavněn pohled na lyriku jako básnický druh, v němž spolu s aktualizací jazykových prvků vystupuje do popředí důležitost rytmu a sémantiky. V přednášce „Estetika výtvarného umění. Malířství“ (1938–1939) Mukařovský shrnul a na příkladech malířských výtvorů představil (byť často jen ve stručném náznaku) svůj přístup k uměleckému dílu a k možnostem jeho rozboru. Nad malířským dílem vystoupilo ještě nápadněji, co pro něj znamenal pojem „význam“, co měl na mysli, když ve své estetické přednášce o malířství opakovaně tvrdil, že i téma je význam.
Publikace vychází ze starších edic přednášek Jana Mukařovského, které připravili Miroslav Procházka, Ludmila Lantová a Karel Srp. Komentář „Několik poznámek k nevydaným přednáškám Jana Mukařovského“ napsal Karel Srp. Autorem doslovu k celé knize je Milan Jankovič.

Specifikace
Autoři Jan Mukařovský
Editoři Milan Jankovič,
Marie Havránková
Název Jan Mukařovský – Estetické přednášky II. Úvod do estetiky
Podtitul K sémantice lyriky. Estetika výtvarného umění. Malířství
Vydavatel Ústav pro českou literaturu AV ČR
Rok vydání 2014
Formát 12,5 × 20 cm
Edice Mimo ediční řady
ISBN 978-80-85778-94-6