Four Studies of Narrative

Bohumil Fořt, Alice Jedličková, Jiří Koten, Ondřej Sládek

Kniha obsahuje čtyři studie, které představují jakési dílčí „vstupy“ do několika vybraných aktuálních problémů české naratologie.

Jedná se zejména o otázky realismu a fikční reference (Bohumil Fořt),  deskriptivity a narativity (Alice Jedličková), teorie fikčních světů (Jiří Koten) a role příběhů v přírodních i humanitních vědách (Ondřej Sládek). Přestože tyto texty můžeme číst nezávisle, teprve v jejich vzájemné spojitosti a v pluralitě přístupů, které představují, můžeme porozumět mnohosti projevů narativity, s nimiž se setkáváme v kultuře, vědě i v každodenní skutečnosti.

Specifikace
Autoři Bohumil Fořt,
Alice Jedličková,
Jiří Koten,
Ondřej Sládek
Název Four Studies of Narrative
Vydavatel Ústav pro českou literaturu AV ČR, v. v. i.
Rok vydání 2010
Počet stránek 87
Formát 11 x 16.5 cm
ISBN 978-80-85778-78-6