Cornova 2/2021

Číslo 2/2021 je věnováno patronovi časopisu, německy píšícímu pražskému rodákovi italského původu Ignáci Cornovovi (25. 7. 1740 – 25. 7. 1822), od jehož úmrtí letos uplynulo 200 let.

Skrze prizma této osobnosti autoři celkem pěti studií zachytili mnoho zdánlivě protikladných rysů českého 18. století: I. Cornova intelektuálně vyrůstal v jezuitském řádu a stal se nadšeným osvícencem, který hájil své myšlenky také jako spisovatel a publicista – psal i o pražském sirotčinci, který jako významný svobodný zednář spoluzaložil. Byl uznávaným básníkem a dramatikem, působil však také jako profesor dějin na pražské univerzitě. Ve všech těchto rolích byl pro Cornovu charakteristický jak český zemský, tak i rakousko-dynastický patriotismus.

Jazyk čísla: český a německý

– Obsah čísla 2/2021

Cornova je recenzovaný odborný časopis se zaměřením na výzkum 18. století. Vydavateli jsou Česká společnost pro výzkum osmnáctého století a Ústav pro českou literaturu AV ČR. Vychází dvakrát ročně. Od svého založení v roce 2011 představuje Cornova mezinárodní odborný časopis s důrazem na střední Evropu v širším kontextu. Cílem časopisu je uvádět metodicky propracované studie založené na původním výzkumu a dotýkající se aktuálních otázek bádání 18. století a podporovat jejich teoretickou reflexi. Časopis publikuje texty v češtině, angličtině, němčině a francouzštině s abstrakty v angličtině.

– webové stránky časopisu Cornova

 

Specifikace
Název Cornova 2/2021
Vydavatel Ústav pro českou literaturu AV ČR
Rok vydání 2022
Počet stránek 98
Formát 16,5 × 24 cm