Cornova 1/2023

Číslo 1/2023 mezioborového časopisu pro výzkum 18. století je věnováno převážně tematice poměru státu a společnosti v době osvícenství.

Václav Smyčka se zabývá pojmem „Bürger“ a tím, jak byl kolem roku 1800 překládán do češtiny – je to „měšťan“, „poddaný“, „občan“, obecně „člověk“, nebo dokonce „vlastenec“? Filozofka Hana Fořtová analyzuje „Rokování, mínění a vytváření obecné vůle“ v Rousseauově myšlení o společnosti. Následují dvě studie s moravskou tematikou: v článku „Hospodářská politika zezdola“ analyzuje Jakub Huška cechovní reformu na Moravě v první polovině 18. století, Jaroslav Stanovský se zabývá vztahem osvícenské společnosti a patriotismu na Moravě ve druhé polovině 18. století.

Ještě k tématu minulého čísla – dějinám medicíny – náleží článek Petry Hanákové, která představuje bratra Josefa Jungmanna, Antonína Jana Jungmanna, jako obrozence a průkopníka českého porodnictví.

Jazyk čísla: anglický a český

– Obsah čísla 3/2023

Cornova je recenzovaný odborný časopis se zaměřením na výzkum 18. století. Vydavateli jsou Česká společnost pro výzkum osmnáctého století a Ústav pro českou literaturu AV ČR. Vychází dvakrát ročně. Od svého založení v roce 2011 představuje Cornova mezinárodní odborný časopis s důrazem na střední Evropu v širším kontextu. Cílem časopisu je uvádět metodicky propracované studie založené na původním výzkumu a dotýkající se aktuálních otázek bádání 18. století a podporovat jejich teoretickou reflexi. Časopis publikuje texty v češtině, angličtině, němčině a francouzštině s abstrakty v angličtině.

– webové stránky časopisu Cornova

Specifikace
Název Cornova 1/2023
Vydavatel Ústav pro českou literaturu AV ČR
Rok vydání 2023
Počet stránek 104
Formát 16,5 × 24 cm