Cornova 1/2021

Číslo 1/2021 obsahuje široké spektrum příspěvků – Kateřina Smyčková rozebírá překvapivě úzký vztah písní českých exulantů od konce 17. století ke katolickým zpěvníkům. Jaroslav Stanovský prezentuje Maximiliána hraběte Lamberga jako „‘světáka’ mezi Evropou a Moravou“. Zajímavý pramen – soupis obyvatelstva Nového Města pražského z roku 1770/1771 – analyzuje Radka Heisslerová vzhledem k malířům a podobným profesím. A v neposlední řadě se studie Víta Pečka zabývá výsostně aktuálním tématem – kněžským celibátem tak, jak o něm diskutovali čeští teologové 18. století.

Jazyk čísla: český a německý

Obsah čísla 1/2021

Cornova je recenzovaný odborný časopis se zaměřením na výzkum 18. století. Vydavateli jsou Česká společnost pro výzkum osmnáctého století a Ústav pro českou literaturu AV ČR. Vychází dvakrát ročně. Od svého založení v roce 2011 představuje Cornova mezinárodní odborný časopis s důrazem na střední Evropu v širším kontextu. Cílem časopisu je uvádět metodicky propracované studie založené na původním výzkumu a dotýkající se aktuálních otázek bádání 18. století a podporovat jejich teoretickou reflexi. Časopis publikuje texty v češtině, angličtině, němčině a francouzštině s abstrakty v angličtině.

webové stránky časopisu Cornova

 

Specifikace
Název Cornova 1/2021
Vydavatel Ústav pro českou literaturu AV ČR
Rok vydání 2021
Počet stránek 104
Formát 16,5 × 24 cm