Česká literatura 72, 2024/2

Číslo je žánrově pestré: obsahuje texty v rubrikách Studie, Rozhledy i Prameny.

Studie Lukáše Holečka „,Bestie lidská se napájela nejsladší rozkoší…‘“ popisuje dobovou recepci románu Váhy a meč ve své době oblíbeného spisovatele Jaroslava Marii. Jiří Jelínek ve studii „Průhledy do poostravštělého světa“ zkoumá poetiku sbírky Auta vjíždějí do lodí Petra Hrušky za pomoci pojmu „faerie“. Historii literárněteoretického uvažování Lubomíra Doležela věnuje Bohumil Fořt studii „Mezi analýzou, revizí a popularizací“.

V rubrice Rozhled publikovali autoři Lucie Kořínková, Tereza Nováková, Michal Kosák, Jiří Flaišman a Karel Klouda text „Motivické a tematické klastry v básnických textech české poezie 19. a počátku 20. století“ analyzující možnosti využití databáze Česká elektronická knihovna.

V rubrice Pramen otiskl Martin Humpál dopisy Egona Hostovského Sigurdu Hoelovi s komentářem.

Číslo dále obsahuje recenze aktuálně vydávaných knih o oblasti literární vědy a zprávy o aktuálním dění v oboru.

Česká literatura 2024/2 online

Česká literatura je recenzovaný vědecký časopis vydávaný Ústavem pro českou literaturu Akademie věd ČR. Je zaměřen na zkoumání historie, poetiky, kontextů a funkcí české literatury a na problémy české a světové literárněvědné teorie. Cílem časopisu je přinášet metodologicky podložené příspěvky, jež představují informační přínos a badatelské impulzy pro českou i světovou literárněvědnou bohemistiku i další spřízněné humanitní disciplíny. Časopis otiskuje původní i přeložené texty v českém jazyce, vychází šestkrát ročně.

— webové stránky časopisu Česká literatura

Specifikace
Název Česká literatura 72, 2024/2
Vydavatel Ústav pro českou literaturu AV ČR
Rok vydání 2024
Počet stránek 135
Formát 14 × 20,8 cm