Česká literatura 72, 2024/1

Číslo otevírá studie Jana Malury. Věnuje se tvorbě Havla Phaëtona Žalanského a jeho dílo nazírá v rámci současného bádání o pozdním humanismu.

Ve studii „Karel Čapek versus Agatha Christie: K poetice midcultu“ zkoumá Dagmar Mocná tematicky stejné povídky zmíněných autorů, na nichž dokládá možnosti populární literatury. Literatuře současné se věnuje stať Kryštofa Edera „Proměna kritické recepce prozaických knih Petry Soukupové v souvislosti s debatou o takzvaném literárním mainstreamu“. I zde je nastoleno téma populární literatury, a sice v kontextu literárněkritického uvažování.

Číslo dále obsahuje recenze aktuálně vydávaných literárněvědných publikací a zprávy o aktuálním dění v oboru. V časopisu je vložena bibliografie uplynulého (71.) ročníku.

Česká literatura 2024/1 online

Česká literatura je recenzovaný vědecký časopis vydávaný Ústavem pro českou literaturu Akademie věd ČR. Je zaměřen na zkoumání historie, poetiky, kontextů a funkcí české literatury a na problémy české a světové literárněvědné teorie. Cílem časopisu je přinášet metodologicky podložené příspěvky, jež představují informační přínos a badatelské impulzy pro českou i světovou literárněvědnou bohemistiku i další spřízněné humanitní disciplíny. Časopis otiskuje původní i přeložené texty v českém jazyce, vychází šestkrát ročně.

— webové stránky časopisu Česká literatura

Specifikace
Název Česká literatura 72, 2024/1
Vydavatel Ústav pro českou literaturu AV ČR
Rok vydání 2024
Počet stránek 128
Formát 14 × 20,8 cm