Česká literatura 71, 2023/6

Celé číslo je věnováno tématu „ekokritika“. Obsahuje dvě studie, rozhovor a překladový text.

Studie Terezy Dědinové a Petra Bubeníčka „Průsečíky literatury, životního prostředí a kultury“ je metodologická a představuje úvod do historie a myšlení disciplíny; studie Mariany Machové „Člověk pokouší krajinu“ je aplikační, ekokritická východiska aplikuje na poezii Jiřiny Haukové. Následují překladové texty: rozhovor s jedním z nejvýznačnějších současných ekokritických myslitelů Timothym Mortonem a studie „Genetika, agence hmotného světa a vývoj posthumánní environmentální etiky v literatuře science-fiction“, kapitola z knihy Stacy Alaimové Bodily Natures, která tematizuje klíčový ekokritický koncept „transkorporeality“.

Číslo dále obsahuje recenze aktuálně vydávaných tuzemských i zahraničních knih o oblasti literární vědy a zprávy o aktuálním dění v oboru.

— Česká literatura 2023/6 online

Česká literatura je recenzovaný vědecký časopis vydávaný Ústavem pro českou literaturu Akademie věd ČR. Je zaměřen na zkoumání historie, poetiky, kontextů a funkcí české literatury a na problémy české a světové literárněvědné teorie. Cílem časopisu je přinášet metodologicky podložené příspěvky, jež představují informační přínos a badatelské impulzy pro českou i světovou literárněvědnou bohemistiku i další spřízněné humanitní disciplíny. Časopis otiskuje původní i přeložené texty v českém jazyce, vychází šestkrát ročně.

— webové stránky časopisu Česká literatura

Specifikace
Název Česká literatura 71, 2023/6
Vydavatel Ústav pro českou literaturu AV ČR
Rok vydání 2023
Počet stránek 138
Formát 14 × 20,8 cm