Česká literatura 71, 2023/5

Číslo obsahuje tři studie.

V první, „Kanibalka Marie: Zkáza Jeruzaléma a zavržení Židů v staročeské literatuře doby lucemburské“, ukazuje Daniel Soukup, jak příběh o zkáze Jeruzaléma a zničení Chrámu fungoval jako základ teologické koncepce židovského zavržení a protižidovské rétoriky, jež pronikla do bohemikálního prostředí. Následující dvě studie se týkají Karla Hausenblase, jehož výročí narození i úmrtí si letos připomínáme. „Jazyk, styl, sémantické koncepty“ Petra Mareše ukazuje jako hlavní oblast Hausenblasova literárněvědného zájmu koncept stylu. Ondřej Sládek ve studii „Karel Hausenblas a teorie literatury“ zkoumá Hausenblasovu základní literárněvědnou metodologii a jeho zacházení s literárněvědnou terminologií.

Číslo dále obsahuje recenze aktuálně vydávaných tuzemských i zahraničních knih o oblasti literární vědy a zprávy o aktuálním dění v oboru.

— Česká literatura 2023/5 online

Česká literatura je recenzovaný vědecký časopis vydávaný Ústavem pro českou literaturu Akademie věd ČR. Je zaměřen na zkoumání historie, poetiky, kontextů a funkcí české literatury a na problémy české a světové literárněvědné teorie. Cílem časopisu je přinášet metodologicky podložené příspěvky, jež představují informační přínos a badatelské impulzy pro českou i světovou literárněvědnou bohemistiku i další spřízněné humanitní disciplíny. Časopis otiskuje původní i přeložené texty v českém jazyce, vychází šestkrát ročně.

— webové stránky časopisu Česká literatura

Specifikace
Název Česká literatura 71, 2023/5
Vydavatel Ústav pro českou literaturu AV ČR
Rok vydání 2023
Počet stránek 130
Formát 14 × 20,8 cm