Česká literatura 71, 2023/4

Žánrově rozmanité číslo sestává ze dvou studií, bloku a pramene.

Studie Davida Kroči je věnována dramatické tvorbě spisovatele a filosofa Vítězslava Gardavského, zejm. jeho hře Legenda o Františkovi a Kláře. Studie Jakuba Nováka pojednává o elektronické literatuře – Novák ji definuje a poměřuje s pojmem ideálního textu. Blok Pavla Kořínka se zabývá meziválečnou populární literaturou: Markéta Ř. Holanová si všímá dobové detektivky, Michal Jareš způsobů ediční praxe a Pavel Kořínek knihy Joea Hlouchy. Marcela Slavíková přispěla pramenem – recenzí barokního učence Joachima Hübnera na Velkou didaktiku J. A. Komenského. Číslo dále obsahuje recenze aktuálně vydávaných knih o oblasti literární a mediální vědy a zprávy o aktuálním dění v oboru.

— Česká literatura 2023/4 online

Česká literatura je recenzovaný vědecký časopis vydávaný Ústavem pro českou literaturu Akademie věd ČR. Je zaměřen na zkoumání historie, poetiky, kontextů a funkcí české literatury a na problémy české a světové literárněvědné teorie. Cílem časopisu je přinášet metodologicky podložené příspěvky, jež představují informační přínos a badatelské impulzy pro českou i světovou literárněvědnou bohemistiku i další spřízněné humanitní disciplíny. Časopis otiskuje původní i přeložené texty v českém jazyce, vychází šestkrát ročně.

— webové stránky časopisu Česká literatura

Specifikace
Název Česká literatura 71, 2023/4
Vydavatel Ústav pro českou literaturu AV ČR
Rok vydání 2023
Počet stránek 166
Formát 14 × 20,8 cm