Česká literatura 71, 2023/3

Česká literatura č. 3 sestává ze tří studií a bloku kratších textů věnovaných osobnosti Jana Nerudy.

Ve studii „Toť utopie!“ se Ivan Adamovič zabývá vztahem Arbesova Newtonova mozku a žánrem sci-fi pojatým jako recepční fenomén. Vratislav Maňák ve studii „Výbuch, který právě nastal“ ukazuje, jak zrod Hitlerovy diktatury zachycovali tři čeští doboví žurnalisté Géza Včelička, E. E. Kisch a F. Kocourek. Tomáš Bojda věnoval studii „České rozhlasové adaptace děl Karla Čapka“ důvodům, proč je Čapek pro adaptace stále lákavý, i mechanismům, jimiž tyto adaptace vznikají. Blok o Nerudovi sestává z editorialu, čtyř kratších textů zaměřených na různé aspekty básníkova odkazu, zejm. na jeho současnou recepci, a z kratší studie Jiřího Pelána „Na okraj Nerudovy prózy“, sledující stylové i žánrové výboje Nerudova díla. Číslo doplňuje čtvero recenzí aktuálně vydaných českých literárněvědných monografií a čtvero referátů o aktuálně proběhnuvších literárněvědných konferencích a kolokviích.

— Česká literatura 2023/3 online

Česká literatura je recenzovaný vědecký časopis vydávaný Ústavem pro českou literaturu Akademie věd ČR. Je zaměřen na zkoumání historie, poetiky, kontextů a funkcí české literatury a na problémy české a světové literárněvědné teorie. Cílem časopisu je přinášet metodologicky podložené příspěvky, jež představují informační přínos a badatelské impulzy pro českou i světovou literárněvědnou bohemistiku i další spřízněné humanitní disciplíny. Časopis otiskuje původní i přeložené texty v českém jazyce, vychází šestkrát ročně.

— webové stránky časopisu Česká literatura

Specifikace
Název Česká literatura 71, 2023/3
Vydavatel Ústav pro českou literaturu AV ČR
Rok vydání 2023
Počet stránek 135
Formát 14 × 20,8 cm