Česká literatura 71, 2023/2

Číslo 2/2023 obsahuje tři studie. První dvě jsou tematicky provázané a týkají se středověké eschatologie.

Věra Soukupová píše ve studii „Eschatologie a spása v bohemikálních sporech duše s tělem“ o eschatologických tématech ve středověkých rozhovorech těla a duše a na třech českých dokladech žánru ukazuje jejich proměny. Barbora Činčurová si ve studii „Několik poznámek k eschatologii v Rozmlouvání člověka se Smrtí“ všímá motivů smrti samotné, dialogu těla a duše a tématu posmrtného života. Novější literatuře je věnována studie Jany Pátkové „Století cest na Slovensko“. Zaměřuje se na literární reprezentaci Slovenska v českých cestopisech psaných mezi třicátým lety devatenáctého a dvacátého století. – Číslo standardně doplňují recenze aktuálně v tuzemsku a zahraničí vydaných literárněvědných publikací a zprávy o dění v oboru.

Česká literatura 2023/2 online

Česká literatura je recenzovaný vědecký časopis vydávaný Ústavem pro českou literaturu Akademie věd ČR. Je zaměřen na zkoumání historie, poetiky, kontextů a funkcí české literatury a na problémy české a světové literárněvědné teorie. Cílem časopisu je přinášet metodologicky podložené příspěvky, jež představují informační přínos a badatelské impulzy pro českou i světovou literárněvědnou bohemistiku i další spřízněné humanitní disciplíny. Časopis otiskuje původní i přeložené texty v českém jazyce, vychází šestkrát ročně.

— webové stránky časopisu Česká literatura

Specifikace
Název Česká literatura 71, 2023/2
Vydavatel Ústav pro českou literaturu AV ČR
Rok vydání 2023
Počet stránek 119
Formát 14 × 20,8 cm