Česká literatura 71, 2023/1

Číslo 1/2023 obsahuje dvě studie z literárních dějin, text a k němu příslušnou studii, diskusní příspěvek a tradiční rubriky Recenze a Kroniky a glosy.

Vojtěch Bažant se ve studii „Funkce cestopisných prvků v kronice Johanna Marignoly“ snaží spojit pojetí Marignolovy české kroniky jako díla historiografického a cestopisného, když zkoumá zapojení cestopisných prvků do historiografického plánu díla. Studie Evy Blinkové Pelánové „Jan Neruda padesátých a šedesátých let jako baladik“ prezentuje Nerudovo prozaické i básnické dílo skrze moment baladičnosti; v úvahu přitom bere i zahraničí kontext německý a americký. Rubrika texty přináší do češtiny dosud nepřeloženou esej Johna Guilloryho „Kritika kritické kritiky“ uvozenou studií Richarda Müllera. V rubrice Diskuze se Karel Komárek pozastavuje nad sborníkem Česká a slovenská komparatistika a wollmanovská tradice editora Libora Pavery.

Součástí čísla je bibliografie předchozího ročníku a soupis obhájených bohemistických dizertačních prací.

Česká literatura 2023/1 online

Česká literatura je recenzovaný vědecký časopis vydávaný Ústavem pro českou literaturu Akademie věd ČR. Je zaměřen na zkoumání historie, poetiky, kontextů a funkcí české literatury a na problémy české a světové literárněvědné teorie. Cílem časopisu je přinášet metodologicky podložené příspěvky, jež představují informační přínos a badatelské impulzy pro českou i světovou literárněvědnou bohemistiku i další spřízněné humanitní disciplíny. Časopis otiskuje původní i přeložené texty v českém jazyce, vychází šestkrát ročně.

— webové stránky časopisu Česká literatura

 

Specifikace
Název Česká literatura 71, 2023/1
Vydavatel Ústav pro českou literaturu AV ČR
Rok vydání 2023
Počet stránek 140
Formát 14 × 20,8 cm